Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Danh sách trúng tuyển Kế toán liên thông 4.1 Ninh Bình

STT Phòng
thi
SBD Họ Tên Giới
tính
Ngày sinh dm1 dm2 dm3 Địa chỉ Tỉnh Ghi chú
1 1  DTV 001 Hoàng Thị Anh Nữ 30/8/1987 5 7 6.5 Tổ 22, Nam Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình Ninh Bình  
2 1  DTV 003 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ 28/1/1986 7 7.5 6 Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình Ninh Bình  
3 1  DTV 004 Hà Thị Chinh Nữ 29/7/1976 8 8 7 Đa Phúc, Vĩnh Phú Vĩnh Phú  
4 1  DTV 005 Nguyễn Thành Công Nam 23/11/1976 6 7.5 6 Thanh Trì, Hà Nội Hà Nội  
5 1  DTV 006 Nguyễn Thị Dịu Nữ 27/9/1982 6 7 6 X4, Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình Ninh Bình  
6 1  DTV 007 Nguyễn Văn Duẩn Nam 29/10/1985 7 6.5 7 Yên Khánh, Ninh Bình Ninh Bình  
7 1  DTV 008 Nguyễn Thị Thuỳ Dung Nữ 03/7/1987 6 7 5 Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình Ninh Bình  
8 1  DTV 010 Nguyễn Thị Dương Nữ 25/2/1988 6 6.5 6 Thành Vân, Thạch Thành, Thanh Hoá Thanh Hoá  
9 1  DTV 011 Phạm Thuỳ Dương Nữ 10/2/1987 5 5.5 6 Phú Lộc, Nho Quan, Ninh Bình Ninh Bình  
10 1  DTV 012 Kim Quý Đạt Nữ 21/1/1983 5 5.5 6 Tam Điệp, Ninh Bình Ninh Bình  
11 1  DTV 013 Trần Thị Hồng Gấm Nữ 20/12/1993 6 4.5 6.5 Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình Ninh Bình  
12 1  DTV 014 Đỗ Thị Giang Nữ 28/9/1988 6 6.5 6 Kim Sơn, Ninh Bình Ninh Bình  
13 1  DTV 015 Đỗ Thị Trà Giang Nữ 02/3/1980 6 6 6.5 Xuân Mai, Ninh An, Hoa Lư, Ninh Bình Ninh Bình  
14 1  DTV 016 Trần Thị Gọn Nữ 20/6/1985 7 6.5 7 Yên Thành, Yên Mô, Ninh Bình Ninh Bình  
15 1  DTV 017 Nguyễn Thị Nữ 24/7/1979 6 6.5 5 Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình Ninh Bình  
16 1  DTV 019 Nguyễn Thị Thu Nữ 18/3/1987 6 7 6 184, Phố Lê Lai, Nam Bình, TP. Ninh Bình Ninh Bình  
17 1  DTV 020 Phạm Thị Hải Nữ 03/3/1985 7 7.5 7 SN 34/4, Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình Ninh Bình  
18 1  DTV 022 Tạ Thị Hằng Nữ 07/1/1988 6 6 5.5 Yên Mô, Ninh Bình Ninh Bình  
19 1  DTV 023 Đoàn Thị Thuý Hằng Nữ 11/4/1978 5 7 7.5 Tam Điệp, Ninh Bình Ninh Bình  
20 1  DTV 024 Nguyễn Thị Hằng Nữ 06/8/1988 6 8 6 Khánh Thành, Yên Khánh, Ninh Bình Ninh Bình  
21 1  DTV 027 Trần Thị Hằng Nữ 08/2/1987 8 7 6 Kim Tân, Kim Sơn, Ninh Bình Ninh Bình  
22 1  DTV 028 Trịnh Thị Hằng Nữ 07/5/1985 6 7 6 Tân Bình, Tam Điệp, Ninh Bình Ninh Bình  
23 1  DTV 029 Bùi Thị Hiên Nữ 28/12/1988 6 8.5 6 Ninh Giang, Hoa Lư, Ninh Bình Ninh Bình  
24 1  DTV 030 Trần Thị Hiên Nữ 01/10/1983 6 6 7.5 Ba Vì, Hà Nội Hà Nội  
25 1  DTV 031 Bùi Thị Hiền Nữ 15/2/1986 7 6.5 7.5 Khánh Vân, Yên Khánh, Ninh Bình Ninh Bình  
26 1  DTV 032 Đinh Thị Hiền Nữ 06/2/1987 7 7 5.5 Gia Hưng, Gia Viễn, Ninh Bình Ninh Bình  
27 1  DTV 033 Phạm Thị Hiền Nữ 03/10/1988 7 7.5 6 Hoa Lư, Ninh Bình Ninh Bình  
28 1  DTV 034 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 20/10/1987 8 8 7 Chất Bình,Kim Sơn, Ninh Bình Ninh Bình  
29 1  DTV 035 Trần Thị Hiền Nữ 23/6/1983 7 8 6 Hùng Tiến, Kim Sơn, Ninh Bình Ninh Bình  
30 1  DTV 037 Phạm Thị Hoa Nữ 05/4/1987 7 7 7 Như Hoà, Kim Sơn, Ninh Bình Ninh Bình  
31 1  DTV 038 Nguyễn Thị Thanh Hoa Nữ 07/5/1988 6 6 6 Yên Bình, Tam Điệp, Ninh Bình Ninh Bình  
32 1  DTV 039 Nguyễn Ngọc Hoàng Nam 09/2/1989 6 5.5 5 Bắc Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình Ninh Bình  
33 1  DTV 040 Vũ Thị Huệ Nữ 08/2/1983 6 5.5 6 Yên Mô, Ninh Bình Ninh Bình  
34 2  DTV 041 Vũ Thị Thu Huyền Nữ 14/9/1987 6 6 7 Thanh Bình, Ninh Sơn, TP Ninh Bình Ninh Bình  
35 2  DTV 042 Lê Thanh Huyền Nữ 05/1/1979 7 5.5 6 Tam Điệp, Ninh Bình Ninh Bình  
36 2  DTV 044 Bùi Thị Thu Hương Nữ 05/2/1988 8 6 6 Yên Khánh, Ninh Bình Ninh Bình  
37 2  DTV 045 Nguyễn Thị Mai Hương Nữ 20/7/1974 7 6 5.5 Khánh Dương, Yên Mô, Ninh Bình Ninh Bình  
38 2  DTV 046 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 10/7/1984 8 6.5 5 Yên Khánh, Ninh Bình Ninh Bình  
39 2  DTV 047 Phùng Thị Hương Nữ 09/6/1986 7 6 6 Khánh Dương, Yên Mô, Ninh Bình Ninh Bình  
40 2  DTV 049 Nguyễn Ngọc Khuyến Nữ 22/11/1975 6 5.5 6 Ninh Bình Ninh Bình  
41 2  DTV 050 Lê Thị Lan Nữ 15/5/1984 6 5.5 6 Quảng Tân, Quảng Xương, Thanh Hoá Thanh Hoá  
42 2  DTV 051 Phạm Thị Hoàng Lan Nữ 10/5/1984 6 5.5 6.5 Bắc Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình Ninh Bình  
43 2  DTV 052 Phạm Thị Liên Nữ 11/7/1986 6 6 6 Yên Từ, Yên Mô, Ninh Bình Ninh Bình  
44 2  DTV 053 Đào Thị Luyên Nữ 10/8/1988 7 5.5 7.5 Đông Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình Ninh Bình  
45 2  DTV 054 Nguyễn Văn Lực Nam 25/7/1974 6 7.5 7.5 Thái Bình Thái Bình  
46 2  DTV 055 Tạ Thị Hồng Nữ 08/11/1983 7 6.5 7 Phố Võ Thị Sáu, Nam Thành, NB Ninh Bình  
47 2  DTV 056 Phạm Thị Nữ 07/12/1981 8 6.5 6 Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình Ninh Bình  
48 2  DTV 057 Nguyễn Thị Mai Nữ 09/8/1973 7 7.5 7 Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam Hà Nam  
49 2  DTV 058 Nguyễn Thị Tuyết Mai Nữ 15/6/1983 6 6 7 Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình Ninh Bình  
50 2  DTV 059 Phạm Thị Mai Nữ 31/10/1974 6 7.5 7 Yên Mỹ, Yên Mô, Ninh Bình Ninh Bình  
51 2  DTV 060 Phạm Thị Tuyết Mai Nữ 23/7/1985 6 5.5 7 Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình Ninh Bình  
52 2  DTV 061 Trần Thị Mận Nữ 15/6/1987 6 6.5 7 Yên Khánh, Ninh Bình Ninh Bình  
53 2  DTV 062 Phạm Thanh Miên Nam 12/8/1973 6 8.5 6 Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình Ninh Bình  
54 2  DTV 063 Phạm Ngọc Minh Nam 11/8/1984 7 5.5 6 Hải Hậu, Nam Định Nam Định  
55 2  DTV 064 Nguyễn Văn Mười Nam 28/6/1981 6 7.5 6 Bắc Giang Bắc Giang  
56 2  DTV 065 Trịnh Quang Mười Nam 10/8/1984 6 5.5 5.5 Yên Thái, Yên Mô, Ninh Bình Ninh Bình  
57 2  DTV 066 Mai Thị Mừng Nữ 02/10/1987 7 6 6 Khánh Hội, Yên Khánh, Ninh Bình Ninh Bình  
58 2  DTV 067 Phạm Thị Mừng Nữ 28/5/1986 7 5.5 6.5 Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình Ninh Bình  
59 2  DTV 068 Vũ Thị Thanh Mỹ Nữ 21/3/1982 6 7 7 Tam điệp - Ninh Bình Ninh Bình  
60 2  DTV 069 Phạm Phương Nam Nam 27/10/1984 6 7 6.5 Ninh Bình Ninh Bình  
61 2  DTV 070 Đinh Thị Nga Nữ 07/12/1987 7 5 5.5 Cúc Phương, Nho Quan, Ninh Bình Ninh Bình  
62 2  DTV 071 Hoàng Thị Nga Nữ 05/7/1983 7 6 5.5 Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương Ninh Bình  
63 2  DTV 072 Vũ Thị Ngọc Ngà Nữ 01/9/1987 6 6 5.5 Gia Trung, Gia Viễn, Ninh Bình Ninh Bình  
64 2  DTV 073 Hoàng Thị Ngân Nữ 01/4/1987 6 4 6 Sơn Hà, Nho Quan, Ninh Bình Ninh Bình  
65 2  DTV 074 Trần Thị Ngân Nữ 01/9/1982 8 6.5 6 Quang Trung, Bỉm Sơn, Thanh Hoá Thanh Hoá  
66 2  DTV 075 Hoàng Thị Nghĩa Nữ 10/10/1981 8 5.5 7 Yên Khánh, Ninh Bình Ninh Bình  
67 2  DTV 077 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 18/1/1986 8 7 6 Khánh Hoà, Yên Khánh, Ninh Bình Ninh Bình  
68 2  DTV 079 Phạm  Ánh Nguyệt Nữ 28/11/1988 6 6 6.5 Ninh Sơn, TP Ninh Bình Ninh Bình  
69 2  DTV 080 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Nữ 16/10/1987 7 6.5 7 Nho Quan, Ninh Bình Ninh Bình  
70 3  DTV 081 Trần Thị Nguyệt Nữ 31/1/1974 5 5.5 5.5 Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình Ninh Bình  
71 3  DTV 083 Nguyễn Hữu Nhu Nam 22/2/1972 7 5 6 Tân Khang, Nông Cống, Thanh Hoá Thanh Hoá  
72 3  DTV 085 Bùi Thị Nhung Nữ 18/8/1985 6 6.5 6 Hải Hậu, Nam Định Nam Định  
73 3  DTV 086 Nguyễn Thị Nhung Nữ 15/2/1988 6 6 5.5 Gia Viễn, Ninh Bình Ninh Bình  
74 3  DTV 087 Phạm Thị Nhung Nữ 15/12/1980 6 6.5 6.5 Bắc Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình Ninh Bình  
75 3  DTV 088 Dương Thị Tuyết Nhung Nữ 07/11/1980 6 6 6 Yên Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình Ninh Bình  
76 3  DTV 090 Chu Thị Oanh Nữ 10/2/1986 6 6 6 Hải Hậu, Nam Định Nam Định  
77 3  DTV 091 Trịnh Thị Phú Nữ 06/6/1986 6 6.5 6 Khánh Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình Ninh Bình  
78 3  DTV 092 Bùi Thị Phương Nữ 22/8/1980 6 5 5 Nho Quan, Ninh Bình Ninh Bình  
79 3  DTV 093 Dương Thu Phương Nữ 02/10/1986 6 6.5 5.5 Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình Ninh Bình  
80 3  DTV 094 Nguyễn Thị Mai Phương Nữ 04/2/1971 6 5.5 5 Khánh Dương, Yên Mô, Ninh Bình Ninh Bình  
81 3  DTV 095 Phan Thu Phương Nữ 24/9/1981 6 6 6.5 Hùng Tiến, Kim Sơn, Ninh Bình Ninh Bình  
82 3  DTV 096 Trần Thị Phương Nữ 01/1/1987 6 6.5 6 Khánh Dương, Yên Mô, Ninh Bình Ninh Bình  
83 3  DTV 097 Vũ Thị Phương Nữ 02/1/1987 6 5.5 6 Thọ Xuân, Thanh Hoá Thanh Hoá  
84 3  DTV 099 Phạm Ngọc Sang Nữ 16/4/1987 6 6 6 Ninh Sơn, TP.Ninh Bình, Ninh Bình Ninh Bình  
85 3  DTV 100 Phạm Thị Sen Nữ 04/12/1985 6 6.5 6 TT. Yên Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình Ninh Bình  
86 3  DTV 101 Phạm Thị Sơn Nữ 26/9/1982 5 6.5 5 Hoàng Long, Nho Quan, Ninh Bình Ninh Bình  
87 3  DTV 102 Dương Thị Thanh Tâm Nữ 25/10/1985 9 7 7 Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình Ninh Bình  
88 3  DTV 103 Lê Thị Tâm Nữ 18/11/1987 7 6 5.5 Sơn Hà, Nho Quan, Ninh Bình Ninh Bình  
89 3  DTV 104 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 02/1/1986 6 6.5 5 Đông Hồ, Bích Đào, TP. Ninh Bình Ninh Bình  
90 3  DTV 105 Đoàn Thị Kim Thanh Nữ 30/5/1987 7 5.5 6 Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình Ninh Bình  
91 3  DTV 106 Vũ Thị Thanh Nữ 02/4/1987 6 5.5 6 Yên Mô, Ninh Bình Ninh Bình  
92 3  DTV 107 Bùi Văn Thành Nam 03/12/1977 6 7.5 6.5 Yên Từ, Yên Mô, Ninh Bình Ninh Bình  
93 3  DTV 108 Hà Trung Thành Nam 08/10/1979 6 6.5 6 Văn Phú, Nho Quan, Ninh Bình Ninh Bình  
94 3  DTV 110 Đoàn Thị Phương Thảo Nữ 12/8/1981 6 6.5 6 Yên Hoà, Yên Mô, Ninh Bình Ninh Bình  
95 3  DTV 112 Đỗ Thị Thảo Nữ 10/5/1986 7 6.5 6 Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình Ninh Bình  
96 3  DTV 113 Hoàng Thị Thảo Nữ 16/12/1988 6 5.5 5.5 Khánh Công, Yên Khánh, Ninh Bình Ninh Bình  
97 3  DTV 114 Tạ Thị Thảo Nữ 07/3/1988 6 6 6 Hoa Lư, Ninh Bình Ninh Bình  
98 3  DTV 115 Trần Thị Thắm Nữ 16/6/1986 6 6.5 5 Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình Ninh Bình  
99 3  DTV 116 Bùi Thị Thêm Nữ 04/11/1985 6 6 5.5 Tam Điệp, Ninh Bình Ninh Bình  
100 3  DTV 117 Nguyễn Thị Thêm Nữ 02/1/1987 6 7 6 Phú Lộc, Nho Quan, Ninh Bình Ninh Bình  
101 3  DTV 118 Nguyễn Thị Thịnh Nữ 20/10/1986 7 6 5 Quảng Tâm, Quảng Xương, Thanh Hoá Thanh Hoá  
102 3  DTV 119 Trương Thị Thoa Nữ 15/7/1988 6 6 5.5 Yên Quang, Ý Yên, Nam Định Nam Định  
103 4  DTV 122 Trịnh Đình Thuận Nam 02/8/1976 6 5 6 Bắc Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình Ninh Bình  
104 4  DTV 123 Lương Thị Thuý Nữ 31/12/1986 5 6.5 6 Ninh Phong, TP Ninh Bình Ninh Bình  
105 4  DTV 124 Mai Thị Thuý Nữ 21/7/1987 5 6.5 7 Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình Ninh Bình  
106 4  DTV 128 Nguyễn Thị Thương Nữ 26/12/1988 5 7 6.5 Kim Sơn, Ninh Bình Ninh Bình  
107 4  DTV 130 Lưu Văn Thức Nam 01/6/1986 6 5.5 6.5 Đức Long, Nho Quan, Ninh Bình Ninh Bình  
108 4  DTV 131 Nguyễn Hữu Tiến Nam 25/7/1979 6 7 6.5 Phúc Hải, Phúc Thành, Ninh Bình Ninh Bình  
109 4  DTV 132 Hoàng Thị Toan Nữ 13/10/1986 6 5.5 6 Khánh Vân, Yên Khánh, Ninh Bình Ninh Bình  
110 4  DTV 133 An Thị Như Trang Nữ 13/11/1988 6 6 5 Khánh An, Yên Khánh, Ninh Bình Ninh Bình  
111 4  DTV 134 Trần Thị Nha Trang Nữ 04/11/1986 6 6.5 6 Bắc Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình Ninh Bình  
112 4  DTV 135 Nguyễn Thị Hiền Trang Nữ 03/4/1987 6 7 7 Ninh Bình Ninh Bình  
113 4  DTV 136 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 02/10/1987 5 5.5 6 Bắc Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình Ninh Bình  
114 4  DTV 137 Đinh Thị Thu Trang Nữ 26/9/1987 6 5.5 5.5 Khánh Dương, Yên Khánh, Ninh Bình Ninh Bình  
115 4  DTV 139 Trần Xuân Trường Nam 03/11/1987 6 5.5 6 Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình Ninh Bình  
116 4  DTV 140 Phạm Thị Ánh Tuyết Nữ 19/12/1988 7 6 6 Gia Tân, Gia Viễn, Ninh Bình Ninh Bình  
117 4  DTV 141 Ninh Thị Tuyết Nữ 29/11/1984 6 5 5.5 Đông Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình Ninh Bình  
118 4  DTV 142 Nguyễn Thị Tuyết Nữ 28/10/1974 6 6 6.5 Hùng Tiến, Kim Sơn, Ninh Bình Ninh Bình  
119 4  DTV 143 Trương Thị Nữ 20/8/1986 7 6 6 Kim Bảng, Hà Nam Hà Nam  
120 4  DTV 145 Vũ Thị Tươi Nữ 18/4/1988 6 5.5 5.5 Gia Viễn, Ninh Bình Ninh Bình  
121 4  DTV 146 Nguyễn Thị Thanh Vân Nữ 24/10/1987 6 5 6.5 Đô Lương, Nghệ An Nghệ An  
122 4  DTV 150 Hoàng Thị Vui Nữ 25/8/1986 6 5.5 6.5 Khánh Công, Yên Khánh, Ninh Bình Ninh Bình  
123 4  DTV 151 Phạm Đỗ Ánh Nữ 23/8/1988 7 5 5 Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình Ninh Bình  
124 4 DTV 152 Hoàng Mỹ Hạnh Nữ 10/8/1982 6 5 6 Quảng Lạc, Nho Quan, Ninh Bình Ninh Bình  
125 4 DTV 153 Lê Thị Nữ 10/8/1983 6 5 7 Ninh Bình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét