Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012

Thời khoá biểu học kỳ I

Thời gian học từ 27/8-20/2/2011

TRƯỜNG ĐH LƯƠNG THẾ VINH
TRƯỜNG CĐNCG NINH BÌNH
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 1 KHÓA 4
THỊ XÃ TAM ĐIỆP             LỚP: TCKT 4.1
Nam định, 30 - 6 - 2010
Tuần Ngày Tối T6 Thứ 7 Chủ nhật Môn Tiết GV
87 27/08 - 29/08 Triết  Triết 
88 03/09 - 05/09 Triết  Triết  Triết  Tiếng anh 1 60
89 10/09 - 12/09 Triết  Triết  Triết  Triết 60
90 17/09 - 19/09 Lịch sử HTKT Lịch sử HTKT Kinh tế CT 60
91 24/09 - 26/09 Lịch sử HTKT Kinh tế CT Lịch sử HTKT 30
92 01/10 - 03/10 Kinh tế CT Kinh tế CT
93 08/10 - 10/10 Kinh tế CT Kinh tế CT Kinh tế CT
94 15/10 - 17/10 Kinh tế CT Kinh tế CT Kinh tế CT
95 22/10 - 24/10 Tiếng anh 1
(2 lớp)
Tiếng anh 1
(2 lớp)
Tiếng anh 1
(2 lớp)
96 29/10 - 31/10 Tiếng anh 1 Tiếng anh 1 Tiếng anh 1
97 05/11 - 07/11 Tiếng anh 1 Tiếng anh 1 Tiếng anh 1
98 12/11 - 14/11 THI HỌC KỲ 1 ĐỢT 1
99 19/11 - 21/11 Kinh tế vi mô Kinh tế vi mô Kinh tế vi mô Kinh tế vi mô 30
100 26/11 - 28/11 Kinh tế vi mô Kinh tế vĩ mô Kinh tế vĩ mô Kinh tế vĩ mô 45
101 03/12 - 05/12 Kinh tế vĩ mô Kinh tế vĩ mô Kinh tế vĩ mô Toán CC 90
102 10/12 - 12/12 Toán CC Toán CC Toán CC XS thống kê 60
103 17/12 - 19/12 Toán CC Toán CC Toán CC
104 24/12 - 26/12 Toán CC Toán CC Toán CC
105 1/1 - 2/1/2011 Toán CC Toán CC Toán CC
106 07/01 - 09/01 XS thống kê XS thống kê XS thống kê
107 14/01 - 16/01 XS thống kê XS thống kê XS thống kê
108 21/01 - 23/01 XS thống kê XS thống kê XS thống kê
112 18/02 - 20/02 THI HỌC KỲ 1 ĐỢT 2

TRƯỞNG KHOA

PHÒNG ĐÀO TẠO

PGS - TS NGUYỄN THỊ LỜI

VŨ HỮU BÀI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét