Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012

Thời khoá biểu học kỳ III


Đăng ngày: 08:46 11-08-2011
 
Tuần Ngày Tối T6 Thứ 7 Chủ nhật Môn đvht GV
147 21/10 - 23/10 Lịch sử Đảng Lịch sử Đảng Lịch sử Đảng LSD 3  
148 28/10 - 30/10 Lịch sử Đảng Lịch sử Đảng Tư tưởng HCM      
149 04/11 - 06/11 Tư tưởng HCM Tư tưởng HCM Tư tưởng HCM TTHCM 3  
150 11/11 - 13/11 Tiếng Anh 3 Tiếng Anh 3 Tiếng Anh 3  TA 3 4  
151 18/11 - 20/11 Tiếng Anh 3 Tiếng Anh 3 Tiếng Anh 3      
152 25/11 - 27/11 Tiếng Anh 3 Tiếng Anh 3 Tiếng Anh 3      
153 02/12 - 04/12 Tài chính TT Tài chính TT Tài chính TT      
154 09/12 - 11/12 Tài chính TT Tài chính TT Tài chính TT TCTT 3  
155 16/12 - 18/12 Kế toán công Kế toán công Kế toán công      
156 23/12 - 25/12 Kế toán công Kế toán công Kế toán công KTC 3  
1 30/12 - 01/01/2012 NGHỈ TẾT DL      
2 06/01 - 08/01/2012 THI HỌC KỲ 3 ĐỢT 1      
3 13/01 - 15/01 nghỉ tết AL      
4 20/01 - 22/01      
5 27/01 - 29/01      
6 03/02 - 05/02      
7 10/02 - 12/02 Luật KT Luật KT Luật KT LKT 3  
8 17/02 - 19/02 Luật KT Luật KT Luật KT      
9 24/02 - 26/02 Quản trị TC Quản trị TC Quản trị TC QTTC 3  
10 02/03 - 04/03 Quản trị TC Quản trị TC Quản trị TC      
11 09/03 - 11/03 Marketing Marketing Marketing      
12 16/03 - 18/03 Marketing Marketing Marketing MKT 3  
13 23/03 - 25/03 Kế toán TC 1 Kế toán TC 1 Kế toán TC 1      
14 30/03 - 01/04 NGHỈ      
15 06/04 - 08/04 Kế toán TC 1 Kế toán TC 1 Kế toán TC 1 KTTC1 4  
16 13/04 - 15/04 Kế toán TC 1 Kế toán TC 1 Kế toán TC 1      
17 20/04 - 22/04 THI HỌC KỲ 3 ĐỢT 2      
18 27/04 - 29/04 THI LẠI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét