Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

Danh sách thi lại lớp Kế toán 4.1 Ninh Bình

DANH SÁCH HỌC VIÊN VÀ SỐ MÔN PHẢI THI LẠI
(Đợt thi ngày 03/11/2012 tại trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình)

TT
Họ và tên
học viên
Số môn thi lại
Môn thi
Số tiền
Ghi chú
1
Đỗ Thị Trà Giang
2 môn
1. Kinh tế lượng
2. Nguyên lý kiểm toán
100.000đ

2
Trần Xuân Trường
1 môn
1. Kinh tế lượng
50.000đ

3
Nguyễn Văn Duẩn
1 môn
1. Kinh tế lượng
50.000đ

4
Trần Thị Hằng
2 môn
1. Kinh tế lượng
2. Nguyên lý kiểm toán
100.000đ

5
Nguyễn Thị Thanh Hoa
2 môn
1. Kinh tế lượng
2. Thống kê kinh tế
100.000đ

6
Vũ Thị Thu Huyền
1 môn
1. Kinh tế lượng
50.000đ

7
Phạm Thị Sen
1 môn
1. Kinh tế lượng
50.000đ

8
Lê Thị Tâm
1 môn
1. Kinh tế lượng
50.000đ

9
Trịnh Quang Mười
1 môn
1. Kinh tế lượng
50.000đ

10
Phạm ánh Nguyệt
1 môn
1. Kinh tế lượng
50.000đ

11
Nguyễn Thị Nhung
1 môn
1. Kinh tế lượng
50.000đ

12
Trần Thị Thắm
1 môn
1. Kinh tế lượng
50.000đ

13
Bùi Văn Thành
2 môn
1. Kinh tế lượng
2. Thống kê kinh tế
100.000đ

14
Lương Thị Thuý
1 môn
1. Kinh tế lượng
50.000đ

15
Nguyễn Thị Hiền Trang
1 môn
1. Kinh tế lượng
50.000đ

16
Phạm Do Anh Vu
1 môn
1. Kinh tế lượng
50.000đ

17
Nguyễn Ngọc Hoàng
5 môn
1. Tài chính công
2. Tài chính doanh nghiệp
3. Tài chính tiền tệ
4. Tư tưởng Hồ Chí Minh
5. Lịch sử Đảng
250.000đ

18
Tạ Thị Hằng
3 môn
1. Tiến anh 1
2. Triết học Maclenin
3. Lịch sử các học thuyết kinh tế
150.000đ

19
Đinh Thị Thu Trang
3 môn
1. Tiến anh 1
2. Triết học Maclenin
3. Lịch sử các học thuyết kinh tế
150.000đ

GHI CHÚ: Lệ phí mỗi môn thi lại là 50.000 đồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét