Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 5


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH LƯƠNG THẾ VINH
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 5 KHÓA 4
  LỚP: TCKT 4.1

Địa điểm học: Trường CĐ nghề Cơ Giới Ninh Bình


 Nam định, 3 - 1 - 2013
Tuần Ngày Tối T6 Thứ 7 Chủ nhật Môn DVHT GV
3 18/01 – 20/01 Phân tích DAĐT Phân tích DAĐT Phân tích DAĐT PTDA 3  
4 25/01 – 27/01 Phân tích DAĐT Phân tích DAĐT Phân tích DAĐT     Khoa KT
5 01/02 – 03/02 Nghỉ Tết     3.680.322
6 08/02 – 10/02      
7 15/02 – 17/02      
8 22/02 – 24/02      
9 01/03 – 03/03 Thanh toán QT Thanh toán QT Thanh toán QT      
10 08/03 – 10/03 Thanh toán QT Thanh toán QT Thanh toán QT TTQT 3 Khoa KT
11 15/03 – 17/03 Tổ chức CTKT Tổ chức CTKT Tổ chức CTKT TCKT 4 Khoa KT
12 22/03 – 24/03 Tổ chức CTKT Tổ chức CTKT Tổ chức CTKT     3.680.322
13 29/03 – 31/03 Tổ chức CTKT Tổ chức CTKT Tổ chức CTKT      
14 05/04 – 07/04 THI HK 5_ĐỢT 1      
15 12/04 – 14/04 THI LẠI      
16 19/04 – 21/04 Kế toán máy Kế toán máy Kế toán máy      
17 26/04 – 28/04 Kế toán máy Kế toán máy Kế toán máy KTM 4  
18 03/05 – 05/05 Kế toán máy Kế toán máy Kế toán máy      
19 10/05 – 12/05 Phân tích HĐKD Phân tích HĐKD Phân tích HĐKD PTHĐKD 4 Khoa KT
20 17/05 – 19/05 Phân tích HĐKD Phân tích HĐKD Phân tích HĐKD     3.680.322
21 24/05 – 26/05 Phân tích HĐKD Phân tích HĐKD Phân tích HĐKD      
22 31/05 – 02/06 THI HK 5_ĐỢT 2      PHÒNG ĐÀO TẠOGVC. ThS Trần Văn Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét