Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

LỊCH THI HẾT MÔN HỌC KỲ 5

Lịch thi hết môn học kỳ 5 lớp Đại học kế toán 4

Thông báo lịch thi học kỳ V lần 1+ 2 lớp Đại học kế toán 4.1 Ninh Bình
Ngày thi: Thứ 7 23 và 24/3/2013
Thời Gian: 07 giờ 00.
Địa điểm thi: Nhà giảng đường 4 tầng trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình.
Môn thi: 1. Phân tích hoạt động kinh doanh
             2. Tổ chức công tác kế toán
             3. Phân tích dự án đầu tư
             4. Kiểm toán tài chính
             5. Thanh toán quốc tế

Ghi chú: Do theo kế hoạch đào tạo thì thời gian học tập của lớp đã hết, nên học kỳ 5 lớp sẽ thi gộp cả lần 1 và lần 2 vào thành 1 lần thi. Sau khi thi tốt nghiệp thì lớp sẽ đi thực tập. Những học viên nào chưa đóng tiền học phí kỳ V, phải nhanh chóng tới đóng tại phòng Tài chính kế toán trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình. Nếu học viên nào không nộp trước khi thi thì sẽ không được dự thi. Hôm thi sẽ vào thi ngay, mà không thu tiền của bất cứ học viên nào. 
 (Các bạn nên đọc bài viết về kế hoạch thi tốt nghiệp ở trang bên.)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét