Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

PHAN NHOM THUC TAP TOT NGHIEP LOP KT4.1NB

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH
KHOA KINH TẾ
DANH SÁCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Lớp TC-ĐHKT4.1 tại CĐ nghề Cơ giới Ninh Bình ( Thời gian thực tập từ 6/4 đến 6/6/2013).
Nhóm 1
GVHD: Th.s Phạm Thị Mai.
SĐT: 0987637598.
STTMSSVHỌ VÀ TÊNNĂM SINHGHI CHÚ
14214010006Nguyễn Thị Dịu27/09/8204NB1KT01A
24214010009Nguyễn Thị Dương25/02/8804NB1KT01A
34214010013Đỗ Thị TràGiang28/09/8804NB1KT01A
44214010021Đoàn Thị ThuýHằng04/11/7804NB1KT01A
54214010025Trần ThịHiên10/01/8304NB1KT01A
64214010026Trần ThịHiền23/06/8304NB1KT01A
74214010038Phùng Thị Hương09/06/8604NB1KT01A
84214010041Nguyễn Ngọc Khuyến22/11/7504NB1KT01A
94214010057Phạm ThịMừng28/05/8604NB1KT01A
104214010096Bùi Văn Thành03/12/7704NB1KT01A
Nhóm trưởng: Bùi Văn ThànhĐT: 0982921741
Nam Định, ngày 18 tháng 03 năm 2013
KHOA KINH TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH
KHOA KINH TẾ
DANH SÁCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Lớp TC-ĐHKT4.1 tại CĐ nghề Cơ giới Ninh Bình ( Thời gian thực tập từ 6/4 đến 6/6/2013).
Nhóm 2
GVHD: Th.s Trần Thị Minh Nguyệt.
SĐT: 0972439964.
STTMSSVHỌ VÀ TÊNNĂM SINHGHI CHÚ
14214010002Nguyễn Thị NgọcBích28/01/8604NB1KT01A
24214010014Trần ThịGọn20/06/8504NB1KT01A
34214010069Nguyễn Thị Ngọc18/01/8604NB1KT01A
44214010082Vũ Thị Phương02/01/8704NB1KT01A
54214010084Phan Thu Phương24/09/8104NB1KT01A
64214010097Hoàng ThịThảo16/12/8804NB1KT01A
74214010109Mai ThịThuý21/07/8704NB1KT01A
84214010121Nguyễn ThịTuyết28/10/7404NB1KT01A
94214010125Hoàng ThịVui25/08/8604NB1KT01A
Nhóm trưởng: Nguyễn Thị TuyếtĐT: 0983132045
Nam Định, ngày 18 tháng 03 năm 2013
KHOA KINH TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH
KHOA KINH TẾ
DANH SÁCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Lớp TC-ĐHKT4.1 tại CĐ nghề Cơ giới Ninh Bình ( Thời gian thực tập từ 6/4 đến 6/6/2013).
Nhóm 3
GVHD: Th.s Phạm Thị Trang Huế
SĐT: 0916394729.
STTMSSVHỌ VÀ TÊNNĂM SINHGHI CHÚ
14214010029Đinh Thị Hiền02/06/8704NB1KT01A
24214010033Nguyễn NgọcHoàng09/02/8904NB1KT01A
34214010045Nguyễn Văn Lực25/07/7404NB1KT01A
44214010059Nguyễn Văn Mười28/06/8104NB1KT01A
54214010060Trịnh QuangMười10/08/8404NB1KT01A
64214010065Vũ Thị NgọcNgà01/09/8704NB1KT01A
74214010078Chu ThịOanh10/02/8604NB1KT01A
84214010081Dương Thu Phương02/10/8604NB1KT01A
94214010102Nguyễn Thị Thêm02/01/8704NB1KT01A
104214010117Trần XuânTrường03/11/8704NB1KT01A
Nhóm trưởng: Nguyễn Văn LựcĐT: 0919209188
Nam Định, ngày 18 tháng 03 năm 2013
KHOA KINH TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH
KHOA KINH TẾ
DANH SÁCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Lớp TC-ĐHKT4.1 tại CĐ nghề Cơ giới Ninh Bình ( Thời gian thực tập từ 6/4 đến 6/6/2013).
Nhóm 4
GVHD: Th.s Đỗ Thị Ngát.
SĐT: 0984738345.
STTMSSVHỌ VÀ TÊNNĂM SINHGHI CHÚ
14214010032Phạm Thị Hoa05/04/8704NB1KT01A
24214010054Trần ThịMận15/06/8704NB1KT01A
34214010072Phạm ÁnhNguyệt28/11/8804NB1KT01A
44214010076Nguyễn ThịNhung15/02/8804NB1KT01A
54214010083Trần ThịPhương01/01/8704NB1KT01A
64214010107Nguyễn ThịThương26/12/8804NB1KT01A
74214010119Vũ Thị Tươi18/04/8804NB1KT01A
Nhóm trưởng: Trần Thị PhươngĐT: 0989490338
Nam Định, ngày 18 tháng 03 năm 2013
KHOA KINH TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH
KHOA KINH TẾ
DANH SÁCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Lớp TC-ĐHKT4.1 tại CĐ nghề Cơ giới Ninh Bình ( Thời gian thực tập từ 6/4 đến 6/6/2013).
Nhóm 5
GVHD: Th.s Trương Thị Phương Hoa.
SĐT: 0934290390.
STTMSSVHỌ VÀ TÊNNĂM SINHGHI CHÚ
14214010037Nguyễn Thị ThuHương07/10/8404NB1KT01A
24214010040Lê ThanhHuyền05/01/7904NB1KT01A
34214010071Nguyễn Thị ÁnhNguyệt16/10/8704NB1KT01A
44214010074Dương Thị TuyếtNhung07/11/8004NB1KT01A
54214010087Phạm ThịSen04/12/8504NB1KT01A
64214010091Lê ThịTâm18/11/8704NB1KT01A
74214010123Nguyễn Thị ThanhVân24/10/8704NB1KT01A
Nhóm trưởng: ĐT: 
Nam Định, ngày 18 tháng 03 năm 2013
KHOA KINH TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH
KHOA KINH TẾ
DANH SÁCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Lớp TC-ĐHKT4.1 tại CĐ nghề Cơ giới Ninh Bình ( Thời gian thực tập từ 6/4 đến 6/6/2013).
Nhóm 6
GVHD: Th.s Trần Thị Yến.
SĐT: 01635767222.
STTMSSVHỌ VÀ TÊNNĂM SINHGHI CHÚ
14214010086Phạm Ngọc Sang16/01/8704NB1KT01A
24214010106Lưu VănThức01/06/8604NB1KT01A
34214010004Nguyễn Thành Công23/11/7604NB1KT01A
44214010007Nguyễn Văn Duẩn29/10/8504NB1KT01A
54214010062Phạm PhươngNam27/10/8404NB1KT01A
64214010116Nguyễn Thị HiềnTrang03/04/8704NB1KT01A
74214010124Phạm Đỗ Ánh23/08/8804NB1KT01A
Nhóm trưởng: Nguyễn Thành CôngĐT: 0902180496.
Nam Định, ngày 18 tháng 03 năm 2013
KHOA KINH TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH
KHOA KINH TẾ
DANH SÁCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Lớp TC-ĐHKT4.1 tại CĐ nghề Cơ giới Ninh Bình ( Thời gian thực tập từ 6/4 đến 6/6/2013).
Nhóm 7
GVHD: Th.s Đinh Thị Hương.
SĐT: 0986607911.
STTMSSVHỌ VÀ TÊN NĂM SINHGHI CHÚ
14214010022Tạ Thị Hằng07/01/8804NB1KT01A
24214010036Nguyễn Thị MaiHương20/07/7404NB1KT01A
34214010079Trịnh ThịPhú06/06/8604NB1KT01A
44214010085Nguyễn Thị MaiPhương04/02/7104NB1KT01A
54214010098Tạ Thị Thảo07/03/8804NB1KT01A
64214010100Đoàn Thị PhươngThảo12/08/8104NB1KT01A
74214010114Đinh Thị ThuTrang26/09/8704NB1KT01A
Nhóm trưởng: Đinh Thị Thu TrangĐT: 0944507508.
Nam Định, ngày 18 tháng 03 năm 2013
KHOA KINH TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH
KHOA KINH TẾ
DANH SÁCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Lớp TC-ĐHKT4.1 tại CĐ nghề Cơ giới Ninh Bình ( Thời gian thực tập từ 6/4 đến 6/6/2013).
Nhóm 8
GVHD: Th.s Phạm Thị Hoài.
SĐT: 0986422012.
STTMSSVHỌ VÀ TÊN NĂM SINHGHI CHÚ
14214010001Hoàng ThịAnh30/08/8704NB1KT01A
24214010017Phạm ThịHải03/03/8504NB1KT01A
34214010023Hoàng MỹHạnh05/08/8204NB1KT01A
44214010051Phạm Thị TuyếtMai23/07/8504NB1KT01A
54214010061Vũ Thị Thanh Mỹ21/03/8204NB1KT01A
64214010090Dương Thị ThanhTâm25/10/8504NB1KT01A
74214010115Nguyễn Thị HuyềnTrang02/10/8704NB1KT01A
84214010122Phạm Thị ÁnhTuyết19/12/8804NB1KT01A
Nhóm trưởng: Phạm Thị HảiĐT: 01262030385.
Nam Định, ngày 18 tháng 03 năm 2013
KHOA KINH TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH
KHOA KINH TẾ
DANH SÁCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Lớp TC-ĐHKT4.1 tại CĐ nghề Cơ giới Ninh Bình ( Thời gian thực tập từ 6/4 đến 6/6/2013).
Nhóm 9
GVHD: Đỗ Thanh Bình.
SĐT: 0985483669.
STTMSSVHỌ VÀ TÊN NĂM SINHGHI CHÚ
14214010048Phạm Thị07/12/8104NB1KT01A
24214010053Nguyễn Thị TuyếtMai15/06/8304NB1KT01A
34214010058Mai ThịMừng02/10/8704NB1KT01A
44214010063Đinh ThịNga07/12/8704NB1KT01A
54214010066Hoàng ThịNgân10/04/8704NB1KT01A
64214010111Hoàng ThịToan13/10/8604NB1KT01A
Nhóm trưởng: ĐT: 
Nam Định, ngày 18 tháng 03 năm 2013
KHOA KINH TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH
KHOA KINH TẾ
DANH SÁCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Lớp TC-ĐHKT4.1 tại CĐ nghề Cơ giới Ninh Bình ( Thời gian thực tập từ 6/4 đến 6/6/2013).
Nhóm 10
GVHD: Th.s Nguyễn Thị Duyên
SĐT: 0974136793
STTMSSVHỌ VÀ TÊN NĂM SINHGHI CHÚ
14214010027Phạm Thị ThuHiền20/10/8704NB1KT01A
24214010031Nguyễn Thị ThanhHoa05/07/8804NB1KT01A
34214010039Vũ Thị ThuHuyền14/09/8704NB1KT01A
44214010042Lê Thị Lan15/05/8404NB1KT01A
54214010047Tạ Thị Hồng08/11/8304NB1KT01A
64214010049Lê Thị 10/08/8304NB1KT01A
Nhóm trưởng: ĐT: 
Nam Định, ngày 18 tháng 03 năm 2013
KHOA KINH TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH
KHOA KINH TẾ
DANH SÁCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Lớp TC-ĐHKT4.1 tại CĐ nghề Cơ giới Ninh Bình ( Thời gian thực tập từ 6/4 đến 6/6/2013).
Nhóm 11
GVHD: Th.s Phạm Thị Phượng.
SĐT: 0977554585.
STTMSSVHỌ VÀ TÊNNĂM SINHGHI CHÚ
14214010010Phạm ThuỳDương02/10/8704NB1KT01A
24214010011Trần Thị HồngGấm20/12/9304NB1KT01A
34214010012Đỗ Thị Giang02/03/8004NB1KT01A
44214010018Trịnh ThịHằng07/05/8504NB1KT01A
54214010019Trần ThịHằng05/08/8704NB1KT01A
64214010044Phạm ThịLiên11/07/8604NB1KT01A
Nhóm trưởng: ĐT: 
Nam Định, ngày 18 tháng 03 năm 2013
KHOA KINH TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH
KHOA KINH TẾ
DANH SÁCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Lớp TC-ĐHKT4.1 tại CĐ nghề Cơ giới Ninh Bình ( Thời gian thực tập từ 6/4 đến 6/6/2013).
Nhóm 12
GVHD: Th.s Phạm Thị Vân Anh.
SĐT: 0936220686.
STTMSSVHỌ VÀ TÊNNĂM SINHGHI CHÚ
14214010003Hà ThịChinh29/07/7604NB1KT01A
24214010008Nguyễn Thị ThuỳDung03/07/8704NB1KT01A
34214010024Bùi Thị Hiên28/12/8804NB1KT01A
44214010043Phạm Thị HoàngLan10/05/8404NB1KT01A
54214010050Nguyễn Thị Mai09/08/7304NB1KT01A
64214010052Phạm ThịMai31/10/7404NB1KT01A
74214010055Phạm ThanhMiên12/08/7304NB1KT01A
84214010073Nguyễn HữuNhu22/02/7204NB1KT01A
94214010075Phạm ThịNhung15/12/8004NB1KT01A
104214010080Bùi ThịPhương22/08/8004NB1KT01A
114214010105Trịnh ĐìnhThuận02/08/7604NB1KT01A
Nhóm trưởng: Phạm Thanh MiênĐT: 0913377777.
Nam Định, ngày 18 tháng 03 năm 2013
KHOA KINH TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH
KHOA KINH TẾ
DANH SÁCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Lớp TC-ĐHKT4.1 tại CĐ nghề Cơ giới Ninh Bình ( Thời gian thực tập từ 6/4 đến 6/6/2013).
Nhóm 13
GVHD: Th.s Nguyễn Thị Lê Oanh
SĐT: 01686222789.
STTMSSVHỌ VÀ TÊNNĂM SINHGHI CHÚ
14214010088Phạm Thị Sơn26/09/8204NB1KT01A
24214010089Nguyễn Thị ThanhTâm02/01/8604NB1KT01A
34214010092Trần ThịThắm16/06/8604NB1KT01A
44214010093Vũ Thị Thanh02/04/8704NB1KT01A
54214010104Trương Thị Thoa15/07/8804NB1KT01A
64214010108Lương Thị Thuý31/12/8604NB1KT01A
Nhóm trưởng: ĐT: 
Nam Định, ngày 18 tháng 03 năm 2013
KHOA KINH TẾ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét