Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Thông báo khẩn

Hạn nộp học phí: Thứ 6 ngày 22/3/2013
Các học viên chưa đóng học phí sẽ không được dự thi.
Ngày Thứ 7, 24/3/2013 sẽ không có thời gian thu học phí. Đề nghị các bạn nộp trước ngày 24/3/2013.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét