Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

THÔNG BÁO LỊCH HỌC MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG
(Môn điều kiện tốt nghiệp)
Lịch học bắt đầu từ Thứ 7 ngày 8/6/2013 tại trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét