Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

THÔNG BÁO LỊCH THI LẠI ĐỢT 2 (Ngày 22-23 tháng 6 năm 2013)

DANH SÁCH HỌC VIÊN VÀ SỐ MÔN PHẢI THI LẠI
(Đợt thi ngày 22/6/2013 tại trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình)

TT
Họ và tên
học viên
Số môn thi lại
Môn thi
Số tiền
Ghi chú
1
Nguyễn Thị Thanh Tâm
1 môn
1. Kế toán ngân hàng
50.000đ

2
Hoàng Thị Ngân
1 môn
1. Kế toán ngân hàng
50.000đ

3
Nguyễn Thị Hiền Trang
1 môn
1. Tiếng anh 3
50.000đ

4
Nguyễn Ngọc Hoàng
9 môn
1. Kế toán Tài chính
2. Kế toán quản trị
3. Kế toán Quốc tế
4. Kế toán tài chính 2
5. Kế toán ngân hàng
6. Thị trường chứng khoán
7. Tâm lý kinh doanh
8. Kế toán máy
9. Tiếng anh 3
450.000đ

5
Tạ Thị Hằng
2 môn
1. Tiến anh 1
2. Kinh tế chính trị
100.000đ

6
Đinh Thị Thu Trang
2 môn
1. Tiến anh 1
2. Kinh tế chính trị
100.000đ

7
Lê Thị Lý
1 môn
1. Kiểm toán tài chính
50.000đ

GHI CHÚ: Lệ phí mỗi môn thi lại là 50.000 đồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét