Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

DANH SÁCH PHÒNG THI TỐT NGHIỆP


Phòng thi: Phòng số 1 tại phòng 401
Phòng số 2 tại phòng 402
Phòng số 3: tại phòng 404
Phòng số 4 tại phòng 304 nhà Giảng đường 4 tâng.
Thời gian thi: ngày 27/7/2013
    - Sáng từ 7h30 thi môn Kế toán tài chính;
    - Chiều từ 13h30 - Thi môn Phân tích hoạt động kinh doanhKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét