Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Thông báo lịch nghỉ tế Dương lịch (01/01/2013)

Căn cứ công văn số 427/TB-DHLTV của trường Đại học Lương Thế Vinh. Nay thống báo tới toàn thể Sinh viên lớp đại học Kế toán 4 - Ninh Bình lịch học tập và nghỉ tết dương lịch như sau:
- Nghỉ học các ngày 29-30 tháng 12 năm 2012
- Lịch học tập đẩy lùi theo kế họach 01 tuần.
Trân trọng thông báo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét