Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012

Thời khoá biểu học kỳ 4 lớp Kế toán 4.1Ninh BìnhĐăng ngày: 14:40 03-05-2012
Tuần Ngày  Tối T6 Thứ 7 Chủ nhật Môn ĐVHT GV
19 04/05-06/05   Kế  toán TC 1 Kế  toán TC 1 KTTC1 4  
20 11/05-13/05 Kế  toán TC 1 Kế  toán TC 1 Kế  toán TC 1      
21 18/05-20/05 Kế  toán TC 1 Kế  toán TC 1 Kế  toán TC 1      
22 25/05-27/05 Kế  toán ngân hàng Kế  toán ngân hàng Kế  toán ngân hàng KTNH 3  
23 01/06-03/06 Kế  toán ngân hàng Kế  toán ngân hàng Kế  toán ngân hàng      
24 08/06-10/06 Kế  toán quản trị Kế  toán quản trị Kế  toán quản trị KTQT 3  
25 15/06-17/06 Kế  toán quản trị Kế  toán quản trị Kế  toán quản trị      
26 22/06-24/06 Kế  toán quốc tế Kế  toán quốc tế Kế  toán quốc tế KTQT 3  
27 29/06-01/07 Kế  toán quốc tế Kế  toán quốc tế Kế  toán quốc tế      
28 06/07-08/07 Tài chính công Tài chính công Tài chính công TCC 3  
29 13/07-15/07 Tài chính công Tài chính công Tài chính công      
30 20/07-22/07 Thi đợt HK 4 đợt 1      
31 27/07-29/07   Kế toán TC 2 Kế toán TC 2 KTTC2 5  
32 03/08-05/08   Kế toán TC 2 Kế toán TC 2      
33 10/08-12/08   Kế toán TC 2 Kế toán TC 2      
34 17/08-19/08 Kế toán TC 2 Kế toán TC 2 Kế toán TC 2      
35 24/08-26/08   Kiểm toán TC Kiểm toán TC KTTC 4  
36 31/08-02/09   Kiểm toán TC Kiểm toán TC      
37 07/09-09/09   Kiểm toán TC Kiểm toán TC      
38 14/09-16/09 Thị trường CK Thị trường CK Thị trường CK TTCK 3  
39 21/09-23/09 Thị trường CK Thị trường CK Thị trường CK      
40 28/09-30/09   Tâm lý kinh doanh Tâm lý kinh doanh TLKD 2  
41 05/10-07/10   Tâm lý kinh doanh Tâm lý kinh doanh      
42 12/10-14/10 Thi đợt HK 4 đợt 2      
43 19/10-21/10 Thi lại      

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét