Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012

Thông báo Danh sách học viên học Bổ sung kiến thức và lịch học


Đăng ngày: 13:19 07-09-2011

-         Căn cứ công văn số: 254/CV-DDHLTV ngày 21 tháng 7 năm 2011 về việc Tổ chức học bổ sung kiến thức đối với sinh viên Hệ đào tạo liên thông
-         Căn cứ Quyết định số: 265/QĐ-DDHLTV ngày 21/7/2011 V/v Quy định các ngành học và các đối tượng phải bổ sung kiến thức đối với hệ đào tạo liên thông.
 THÔNG BÁO:
 I.                   Đối với ngành Kế toán – Danh mục các môn học bổ sung kiến thức:
1.      Nguyên lý kế toán
2.      Kế toán tài chính
3.      Tổ chức hạch toán kế toán
II.                Danh mục các ngành phải học bổ sung kiến thức
Học viên tốt nghiệp các ngành sau phải tham gia học bổ sung kiến thức các môn Theo mục I)
1.      Tài chính
2.      Ngân hàng
3.      Quản trị
4.      Kinh tế
5.      Kế toán Tin
6.      Một số ngành kinh tế gần với ngành Kế toán
III.             Danh sách Học viên lớp Kế toán 4.1 Ninh Bình phải học bổ sung kiến thức
1.      Nguyễn Thành Công            ngày sinh: 23/11/1976
2.      Trịnh Thị Hằng                    ngày sinh: 07/5/1985
3.      Vũ Thị Thanh Mỹ                ngày sinh: 21/3/1982
4.      Nguyễn Thị Hiền Trang       ngày sinh: 03/4/1987
IV.              Lịch học và địa điểm học.
-         Lịch học vào các buổi tối từ Thứ 2 ngày 12/9/2011 đến thứ 6 ngày 16/9/2011
-         Địa điểm học: Số 2 - Đường Trần Hưng Đạo – TP Nam Định
Lưu ý: Các học viên có tên tại mục III phải tham dự lớp học bổ sung kiến thức thì mới đủ điều kiện tốt nghiệp

GVCN: Nguyễn Văn Thái.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét